Liječenje MS-a

Liječenje MS-a

Multipla skleroza složena je bolest, pa je i njezino liječenje širok i kompleksan pojam. Ono obuhvaća primjenu:

  • lijekova koji mijenjaju tijek bolesti,
  • liječenje relapsa,
  • ublažavanje simptoma tegobe,
  • rehabilitacijske postupke kojima se poboljšava bolesnikovo funkcioniranje.

Suvremen pristup liječenju MS-a mora biti sveobuhvatan i uključivati zdravstvene djelatnike specijalizirane za brojna različita područja – liječnike, medicinske sestre, fizioterapeute, radne terapeute, psihologe i brojne druge. 

Svaki bolesnik ima pravo na liječenje multiple skleroze, ali nisu nužno svi oblici liječenja prikladni za sve bolesnike. Optimalan plan liječenja s obzirom na tijek bolesti izrađuje nadležni neurolog u dogovoru s bolesnikom.

Cilj liječenja je spriječiti pogoršanje bolesti i nove relapse te tako dugoročno spriječiti odnosno odgoditi razvoj ili pogoršanje onesposobljenosti.